ผศ.สุรกิจ คำวงศ์ปีน

Unit Leader : Next Pro Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยครอบครัวและวัยทำงาน

เดวิด รัศมีโชคลาภ

Unit Leader : Multiply Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยทำงาน และครอบครัว

จำเริญสุข พิพัฒน์ตันติศักดิ์

Unit Leader : Pioneer Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยครอบครัวและวัยทำงาน

พรพรต อริยะนนทกุล

Unit Leader : Faith Full Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยครอบครัวและวัยทำงาน

กุลชมาษร ปลื้มจิตร

Unit Leader : theALLBKK @คุ้มเกล้า

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของสมาชิกดิออลกรุงเทพฯ

พิทยา ศรีสุวรรณ์

Unit Leader : BMW Group

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของกลุ่มคนวัยครอบครัวและวัยทำงาน

จีนา จีนาฟู

Unit Leader : theALL BKK @In the City

ผู้ที่มีหัวใจที่รักและห่วงใยในการดูแลสมาชิกคริสตจักร ของดิออลกรุงเทพฯ