Welcome To Our Church!

คุณ..คือคนสำคัญ You are the special one!

คริสตจักร theALL คือชุมชน หรือสังคมใหม่ ที่เราอยากจะสร้างขึ้นมา ให้เป็นชุมชนแห่งความเป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง เพื่อเราสามารถจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และแบ่งปันความสามารถที่มีอย่างแตกต่างกันในแต่ละคน เพื่อเสริมสร้างชีวิตกันและกัน ให้ไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขสูงสุด โดยไม่เลือกชั้น วรรณะ เพศ หรืออายุ เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ เมื่ออยู่ที่นี่… theALL Christian Church is a community or a new society as we long to build to be a friendly community treating one another as brothers and sisters. Our purpose is to share one another different experiences and abilities in order to build our lives up for success and the highest happiness without discrimination. Therefore, we can be oneself when we are here…

“เพราะเราถือว่าทุกคนมีคุณค่า และต่างถูกสร้างมาเพื่อเหตุผลบางอย่าง”

“Since we value everyone as we all were created for a reason.”

และเรารู้ว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบ และไม่มีใครอยู่คนเดียวได้ในโลก  ผมต้องการท่าน และท่านก็ต้องการผมเหมือนกัน พวกเราทุกคนต่างต้องการกันและกัน อาจไม่ได้ตลอดเวลา แต่จะมีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เราต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างเราอย่างแน่นอน ความสมบูรณ์แบบจึงจะเกิดขึ้นเมื่อใครสักคนเข้าใจและยอมรับอย่างที่เราเป็นจริงๆ  และเราต้องการสังคมแบบนั้น… ความจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในเมืองที่เราอยู่ หรือที่ต่างๆ ในโลก หรือแม้ Condominium ที่ผมพักอยู่  แม้ตั้งใจแต่ก็ไม่สามารถรู้จัก แม้คนที่อยู่ข้างห้องได้, เราสามารถเหงา แม้ท่ามกลางคนจำนวนมากๆ ได้ การรวมตัวในโลกนี้ มีหลายแบบ เราอาจเห็นว่ามีทั้งครอบครัว, มหาวิทยาลัย, ชุมชน หรือที่ทำงานของเรา แต่ theALL เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการรวมตัวกัน โดยใช้หลักสากลหรือหลักพระคัมภีร์ เป็นพื้นฐานในการมีความสัมพันธ์ต่อกัน… ปัจจุบันมีสังคมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทั่วโลก กว่า 2,100 ล้านคน และ theaLL เราเริ่มที่ 16 คน ตอนนี้เรามีสมาชิกกว่า 500 คน ทั้งในเชียงใหม่ และกรุงเทพ และมีเพื่อนๆ กว่า 77 จังหวัด และอีกหลายประเทศทั่วโลก แต่ละสัปดาห์ เราได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อการพัฒนาชีวิตให้ครบทุกด้าน  โดยกิจกรรมได้ออกแบบมาอย่างดี และเหมาะสำหรับ ทั้งนักเรียน-นักศึกษา, คนทำงาน, นักธุรกิจ, คนโสด, คนแต่งงาน หรือแม้แต่คนวัยเกษียณ We realize that we are not perfect and nobody can live alone on this earth. I need you and you also need me. We all need one another, might not all the time, but sometime in our lives we surely need somebody on our side. Perfection will occur when somebody understands us and accepts what we are indeed. Surely, we want such society. As a matter of fact happening in the city we live or any places in the world or even at my condominium, I cannot know even my neighbors, I try though. We can feel lonely among multitude. There are many types of gathering in this world, such as families, universities, communities, or workplaces, but theALL is a gathering by using an international principle that is the principles of BIBLE to lay the foundation on our relationship. At present, there is this society happening around the world around 2,100 million people. We theALL started just 16 people and now there are about 500 people both in Chiang Mai and Bangkok, and we also have many friends from 77 provinces in Thailand and many more countries around the world. Each week we provide many activities to develop our lives in every area. Our activities are well created and suitable for students, workers, businesspeople, singles, married people, or even retired people.

 • อาทิ;
  • การได้พบปะกันเป็นครอบครัวใหญ่ ในทุกวันอาทิตย์เช้า
  • หรือการพบกันในกลุ่มย่อย เรียกว่า Life Club ในทุกมื้อเย็นของระหว่างสัปดาห์
  • เรามีสัมมนาครอบครัว ที่ทั้งสามีและภรรยา สามารถได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อพัฒนาชีวิตคู่ให้น่ารักและมีความสุข
  • เรามีการจัด  Camp & Travel ทุกปี ในที่ต่างๆ ทั้งในไทย และต่างประเทศ
  • เรามีการแนะนำการเรียน, การศึกษาต่อ และการทำธุรกิจ อาทิ การอบรมด้านการเงิน, การออมและการลงทุน ตั้งแต่สำหรับคนจบการศึกษาใหม่ๆ จนถึงผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่
  • มีการศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ
  • มีการดูแลสุขภาพ
  • มีการเตรียมการสำหรับโครงการ the Bless เป็น Society  Resident ที่อยู่ได้ตั้งแต่เด็ก คนทำงาน และผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องให้ผู้สูงอายุไปพักบ้านคนชราอีกต่อไป
  • มีการดูแลส่วนตัว  ด้วยระบบ Personal Coach โดยสมาชิกทุกคน เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิก theaLL ท่านจะมี Coach หรือ Mentor ส่วนตัว 1 คน ที่จะดูแลท่านอย่างสุดความสามารถ ทั้งด้านการบุคลิกภาพ, การออม, การแต่งกาย, การเข้าสังคม, การเรียน การทำงาน หรือแม้กระทั่งบทบาทของ สามีหรือภรรยา
 • For example:
  • We gather as a BIG family in every Sunday morning.
  • We gather as LIFE CLUBS in every dinner evening during each week.
  • We have family seminar that husbands and wives can hang out together to develop their married lives sweetly and happily.
  • We hold theALL CAMP & TRAVEL every year in many places both Thailand and other countries.
  • We advise in many areas, such as study, continuing education, running business, financial training, saving money, investment, from just-graduated people to those who want to run small business until large business.
  • We have field trips both Thailand and foreign countries.
  • We care for health.
  • We have prepared for the project “the BLESS” to be society resident that can be lived by kids, workers, elders — no more for elders to live at nursing home.
  • We systematically take care of one another by PERSONAL COACH. When you become our member, we will provide you a personal coach or mentor who will look after you best, whether it be your personality, saving money, dressing, socializing, studying, working, or even the roles of a husband and wife.

และมากยิ่งกว่านั้น ในโลกปัจจุบัน มีทั้ง Visual Village, Digital Society หรือ Social Online Club มากขึ้นเรื่อยๆ ทาง theALL จึงได้เตรียมสำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั่วโลก ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเราได้ ผ่านทาง Digital Church ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แล้วพบกันนะครับ ;> อ.โอฬาริก ศรีวงศ์ More than that, nowadays there are many more Visual Village, Digital Society or Social Online Club. Therefore, we equip for you and people around the world to join us via DIGITAL CHURCH which will be coming soon. See you! Ps.Rick Sriwong

History : ประวัติการก่อตั้งคริสตจักร

ประวัติการก่อตั้ง ก่อตั้งโดยพระคุณและการทรงนำของพระเจ้าผ่านทางอาจารย์โอฬาริก และ อ.จิราพร ศรีวงศ์ ร่วมกับพี่น้องคริสเตียนที่มีความเชื่อวางใจในพระเจ้า โดยนมัสการครั้งแรก จำนวน 16 คน ในปี 2009 ณ บ้านของอาจารย์โอฬาริก ณ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยการทรงเรียกของพระเจ้า โดยมีเป้าหมายที่ปรารถนาจะนำพาสมาชิกเดินตามหลักการพระคัมภีร์ และตั้งชื่อคริสตจักร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2011 ชื่อว่า “คริสตจักรบูรณาการ” หรือ theALL Christian Church โดยต่อมาได้ใช้สถานที่ใช้นมัสการคือ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.cmumuseum.org) และเช่าโรงแรมหลายแห่งสลับกัน อาทิ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์, โรงแรมเมอร์เคียว และโรงแรมแชงกรีล่า เป็นต้น ซึ่งเป็นเวลารวมกว่า 10 ปี จนในปี 2020 มีสมาชิกเฉลี่ย 250 คน และในเดือนกรกฎาคมปี 2013 ได้ขยายเปิดที่กรุงเทพฯ ชื่อว่า คริสตจักรดิออลกรุงเทพฯ โดยมี อ.โอฬาริก. ดำรงตำแหน่งเป็นศิษยาภิบาลของ คริสตจักรดิออลกรุงเทพฯ โดยอัตลักษณ์ของคริสตจักรบูรณาการ คือ “สร้างชีวิต สร้างสังคม” theALL Christian Church (theALL) was founded by God’s grace and His leading through Pastor Orarick Sriwong and his wife, Mrs. Jiraporn Sriwong, including brothers and sisters in Christ who trust in Jesus. In 2009, the first Sunday service was held at pastor’s home; Hangdong district, Chiang Mai province; by God’s calling and there were 16 attendees. The purpose of foundation was to lead members to be godly men and women and comply with Bible in their living. On 4th of December 2011, the church was designated as “theALL Christian Church”; afterwards, theALL alternately used among Chiang Mai University Art Center and several hotels in Chiang Mai as the Sunday service venues for 10 years e.g. Kantary Hills Hotel, Mercure Hotel, and Shangri-La Hotel. In 2020, the average members were 250. And later on in July 2013 the other partner church had been started in Bangkok by the name of “TheAll Bangkok Church”  Pastor Orarick became the pastor to TheAll Bangkok Church. theALL’s identity is “Live your life, Live your society.”   Our Vision: เราเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่ ผ่านการพัฒนาผู้นำ และการตั้งคริสตจักร ที่ส่งผลต่อเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย และโลกนี้ We are a mega church that effects Chiang Mai, Thailand and this world though leadership development and church planting.  

Sermon Last Week : คำบรรยายพิเศษสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตารางการใช้ห้องประชุม : Sunday Service

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023 : Sunday, December 31th 2023

ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมลานนาพาเลซ เชียงใหม่

Ratchapruek Room, Lanna Palace Hotel, Chiangmai

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2024 : Sunday, January 7th 2024

ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมลานนาพาเลซ เชียงใหม่

Ratchapruek Room, Lanna Palace Hotel, Chiangmai

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2024 : Sunday, January 14th 2024

ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมลานนาพาเลซ เชียงใหม่

Ratchapruek Room, Lanna Palace Hotel, Chiangmai

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2024 : Sunday, January 21th 2024

ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมลานนาพาเลซ เชียงใหม่

Ratchapruek Room, Lanna Palace Hotel, Chiangmai

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2024 : Sunday, January 28th 2024

ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมลานนาพาเลซ เชียงใหม่

Ratchapruek Room, Lanna Palace Hotel, Chiangmai

Our Team

ทีมศิษยาภิบาล : Pastoral Team

ทีมผู้นำ : Leaders Team

ทีมรับใช้ : Dream Team

TheALL Bangkok : คริสตจักรบูรณาการกรุงเทพฯ

คริสตจักรบูรณาการกรุงเทพฯ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคน Welcome to TheALL Bangkok.

theALL BKK Church :  In the City

The Phyll Sukumvit 54 ชั้น L ใต้ดิน
ห้อง Khao Hom 2

โปรแกรม 08:30-13:00 น.

ติดต่อ คุณจีนา จีน่าฟู โทร.081-376-4674

TheALL Podcast

Our office